Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Tolk

Tolk

Ikke alle hørehæmmede er hjulpet af høreapparat og teleslynge og højttalere.  Nogle er så svært hørehæmmede, at de har brug for tolk.  Den mest udbredte tolkeform blandt hørehæmmede er skrivetolkning.  En skrivetolk er en person, som simultant skriver på en skærm, hvad der bliver sagt.

Ordet tolk bruges altså i denne sammenhæng ikke om en, der oversætter fra eksempelvis tysk til dansk, men om en, der oversætter fra dansk talesprog til dansk skriftsprog.

Der findes også andre typer tolkning, f.eks. MHS-tolkning (Mund-Hånd-System) og TSK (Tegnstøttet Kommunikation). Ved MHS viser tolken med den ene hånd de lyde, som man ikke kan aflæse på munden.  TSK er en komplet, visuel udgave af det danske sprog - med ordforråd.

 

 

 

[ admin ]