Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
   °  Fakta om Teleslynge
   °  Vedligeholdelse og anskaffelse
   °  Vejledning
   °  Bygningsreglement
   °  Teleslyngecirkulære
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Teleslynge > Fakta om Teleslynge

Fakta om Teleslynge

Hvad er det?
Teleslynge er trådløs overførsels af lyd, ganske enkelt. Det er en gammel opfindelse med over 100 år på bagen. Teleslyngen gør altså det samme som vore dages bluetooth - den er blot i mange situationer stadig bedre end alle de andre moderne metoder, som vi kender i dag. Det er den af to grunde:

1.
"Konnektiviteten" - altså evnen til at koble brugeren "på". Mange oplever bluetooth som noget, der i mange sammenhænge virker som vinden blæser. Man kan "parre" to enheder med hinanden, og det virker for en stund. Næste dag skal man starte forfra. Med teleslyngen er du koblet på, når du træder ind i et rum med teleslyngesystem. Denne "opkobling" eller "konnektivitet" foregår med lige så stor sikkehed, som når du slipper en sten, og den derefter falder til jorden. Hvor svært kan det være!!

2.
"Universaliteten": Den anden fordel er, at modsat mange moderne systemer, så kræver teleslyngesystemet ikke andet, end at der i brugerens høreapparat er indbygget en "telespole", hvilket er stadard i de fleste apparater. Der kræve ikke yderligere "ekstraudstyr" fra hver eneste producent, alt efter høreapparatets mærke. Stik den!

Hvorfor?
Teleslyngen sænker baggrundsstøjen. Og det er godt, fordi baggrundsstøj er hørehæmmedes værste fjende. Når hørehæmmede pga. deres høretab ikke høre lige så godt som andre, så der det bydende nødvendigt, at den lyd, som de så hører, er af den bedste kvalitet. Det nytter altså ikke noget at belemre hørehæmmede med dårlig lyd oven i deres høretab, for så føjer man spot til skade. Da den dårlige lyd i mange tilfælde skyldes baggrundsstøj, så kan man forbedre lyden ved at nedsætte baggrundsstøjen. Og det er det, et teleslyngeanlæg kan. En grundregel er, at jo længere afstand, der er mellem den, der taler og den, der lytter, jo mere baggrundsstøj.
Teleslyngeanlægget sænker baggrundsstøjen ved af forkorte afstand mellem taleren og lytteren.
Det gøres ved trådløst at sende lyden fra taleren direkte ind i høreapparatet på brugeren.
Man kan altså ikke undvære teleslyngeanlægget ved at tale højere. Det er en meget udbredt misforståelse, især blandt foredragsholdere. For når man taler højere, så laver man endnu mere baggrundsstøj. Ingen menneskelig stemme kan det, som teleslyngeanlægget kan! Så brug det!

Hvem bruger teleslynge
Teleslynge er altså et udstyr, som i kirken og menighedshuset bruges af hørehæmmede, som i forvejen har høreapparat med indbygget telespole.  Den normale funktion af et høreapparat er, at en indbygget mikrofon i apparatet forstærker lyden, der kommer til øret, hvorefter den forstærkede lyd sendes ind i øret.

Der er imidlertid situationer, hvor dette ikke er nok. Især ved dårlig akustik, stor afstand til taleren og meget baggrundsstøj. Teleslyngen er derfor et nødvendigt hjælpemiddel for mange hørehæmmede.

Hvordan kan jeg bruge teleslynge
For at få glæde af en teleslynge, skal man bruge høreapparat.  Høreapparatet skal desuden være udstyret med en telespole - hvilket de fleste høreapparater har.  Undtaget er visse af de moderne "i-øret-apparater", som oftes vælges af kosmetiske grunde, fordi de kan sidde skjult inde i øregangen. Her er der ikke plads til en telespole. En anden undtagelse er de apparater, hvor producenten eller sælgeren har ønsket at holde prisen mest muligt nede. Det kan f.eks. være de apparater, som tilbydes "gratis" hos private hørefirmaer. For at holde prisen nede, så den svarer til det tilskud, man får, vælger man ofte at sløjfe telespolen.

Men bemærk:  Står du for at skulle anskaffe eller udskifte et høreapparat, så vælg en model, som har telespole indbygget - så kan du nemlig få glæde af det gode hjælpemiddel, som en teleslynge er.

Princippet i et teleslyngeanlæg
Teleslyngen fungerer ved, at den, der taler er udstyret med en mikrofon.

Høreapparatet på den, der lytter, skal være stillet om på "T" (Teleslynge) eller "MT" (Mikrofon plus Teleslynge).  Man vil da få mikrofonlyden direkte ind i høreapparatet. 

I et rum med teleslyngeanlæg er der lagt en ledning hele vejen rundt langs væggen - den såkaldte "slynge".  Lyden fra mikrofonen sendes som en strøm rundt i "slyngen", hvorved der dannes et magnetfelt.  Når man sidder inde for "slyngen" i rummet, opfanger høreapparatets telespole (ved induktion) det dannede magnetfelt, og impulserne herfra bliver til strøm i høreapparatet, som apparatet "oversætter" til lyd, der sendes direkte ind i øret.

Der er altså tale om et induktions-princip; et gammelkendt "trådløs" princip, der er særdeles robust og funktionsdygtigt.

 

[ admin ]