Velkommen til
Hvem er vi?
   °  Kirkeudvalg
   °  Landsdelspræst
   °  Kontaktpræst
   °  Vedtægter
   °  Valg
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Hvem er vi?

Hvem er vi?

"Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt" er i daglig tale navnet på det kirkelige arbejde blandt hørehæmmede og døvblevne, der blev grundlagt inden for Folkekirken i 1986.

Det overordnede formål med arbejdet er, at man skal kunne forblive i sin menighed, også selv om man mister dele eller hele sin hørelse!

Arbejdet er organiseret i to afdelinger i Danmark:  En afdeling øst for Storebælt - og en afdeling vest for Storebælt.  Begge steder er der en landsdelspræst, som er hjemmehørende i h.h.v. Københavns Stift og Haderslev Stift.  Desuden har man hvert sted et kirkeudvalg som i samarbejde med landsdelspræsterne planlægger indholdet af det kirkelige arbejde blandt hørehæmmede og døvblevne.

Der er udpeget p.t. ca 60 sognepræster udover landet - de såkaldte kontaktpræster - som under rådighedsordningen har sagt ja til at tage del i dette kirkelige arbejde for hørehæmmede og døvblevne.

 

[ admin ]